Lập trình Java – một số chú ý khi bắt đầu học lập trình Java

OOP - Hướng đối tượng

Trong bài viết này, chúng ta cùng làm quen với những khái niệm trước khi bắt tay vào học lập trình Java.

Java là một ngôn ngữ lập trình.

Nó được dùng để phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng cho điện thoại các nền tảng android, IOS, trò chơi và nhiều hơn nữa. Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng và một số khái niệm có thể là mới mẻ.

Lập trình hướng đối tượng.

(OOP-Object-Oriented Programming) là một phương pháp hay mô hình giúp tăng hiệu suất, đơn giản hóa việc thiết kế bảo trì, vận hành, dễ dàng mở rộng, nâng cấp trong trong phát triển phần mềm bởi việc cung cấp những định nghĩa về:

Đối tượng trong java(Object)

Tất cả những thực thể có trạng thái và hành vi trong java được mô tả như là một đối tượng. Ví dụ: Nhân viên, ghế, sách, xe dạp, ô tô…

Lớp trong java(Class)

Trong java, lớp là nơi chứa các biểu diễn của các đối tượng, hàm, phương thức.

Kế thừa trong java(Inheritance)

Khi một đối tượng được truyền lại tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng cha được gọi là kế thừa. Kế thừa giúp tái sử dụng lại mã nguồn. Nó được sử dụng cho đa hình lúc runtime.

Đa hình trong java(Polymorphism)

Khi một công việc được thực hiện bởi nhiều cách khác nhau, tính chất này được gọi là đa hình. Ví dụ có nhiều cách để vẽ  hình tròn, hình chữ nhật, …

Trừu tượng trong java(Abstraction)

Trừu tượng là ẩn đi cách thức hoạt động, quá trình, chi tiết bên trong ta không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng hiển thị ra những kết quả, chức năng của quá trình đó. Ví dụ: Bật bóng đèn điện sáng, ta không biết cách thức bóng đèn phát sáng như thế nào mà chỉ nhìn thấy là khi bật thì nó sáng lên.

Trong java, chúng ta áp dụng tính chất trừu tượng bằng cách sử dụng abstract class và interface.

Đóng gói trong java(Encapsulation)

Việc ràng buộc giữa code và data với nhau tạo thành một khối duy nhất được biết đến là đóng gói. Ví dụ: viên thuốc con nhộng được đóng gói với nhiều loại thuốc bên trong.

Một class trong java là một ví dụ về đóng gói. Java bean là một lớp được đóng gói hoàn toàn vì tất cả các dữ liệu thành viên là private.

Ở bài sau chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về từng định nghĩa nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *