Tạo user trong Oracle Database 18.3c trên server CentOS 7

tao user name trong oracle database

Sau khi cài đặt thành công Oracle Database 18.3c theo hướng dẫn. Cài Oracle Database 18.3c trên On Oracle Linux 6 and 7 từng bước bằng hình ảnh.
Cần Tạo user trong Oracle Database 18.3c bằng các bước sau:

Tạo user và phân quyền trong Oracle Database 18.3c CentOS 7.

Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Oracle Database 18.3c.

Khi cài xong oracle database cần ssh vào máy chủ với user oracle gõ lệnh:

lsnrctl status

Để kiểm tra xem thông tin về listener,  trong cấu trúc cơ sở dữ liệu của Oracle thì Listener là một tiến trình mạng của CSDL Oracle. Nó chờ đợi các yêu cầu kết nối từ máy ở xa. Nếu tiến trình này bị tổn hại thì có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của CSDL. Nếu trạng thái của tiến trình này như ảnh là nó đang chạy.

Trạng thái của listener trong oracle
Trạng thái của listener trong oracle

Thực hiện câu lệnh: sqlplus / as sysdba  để kiểm tra trạng thái của db. 

Xem trạng thái của Oracle Database

Tiếp theo ta gõ lệnh: startup  . nếu có thông báo như ảnh dưới thì db đang chạy.

Câu lệnh Startup trong oracle database

Đến đây  có 2 cách để có thể tạo user trong Oracle Database. Bạn có thể dùng command line hoặc có thể dùng phần mềm sqldeveloper. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sqldeveloper.

Cách sử dụng sqldeveloper để tạo tài khoản user trong oracle database

Bạn cần tải phần mềm quản lý oracle database bằng giao diện để thuận tiện sử dụng tại: https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
Tùy từng phiên bản của hệ điều hành bạn sử dụng mà tải bản phù hợp. Tải về giải nén, click double vào file sqldeveloper.exe nếu hđh là windows, và nếu bạn sử dụng Linux thì chạy lệnh: ./sqldeveloper.sh 
Giao diện chương trình hiện lên, chọn File/ New Gallery/ General/ Database Connection như ảnh dưới

Login vào Oreacle Database sử dụng sqldeveloper
Login vào Oreacle Database sử dụng sqldeveloper

Điền các thông tin vào giao diện

Login vào Oreacle Database sử dụng sqldeveloper
Login vào Oreacle Database sử dụng sqldeveloper

Connection Name: điền tùy ý
Username: system –> đây là username quản trị của oracle database
Password : pass mà lúc cài đặt chúng ta tạo ra cho username: system
Phần tab Oracle:
Connection Type: Basic
Role: chọn default
Hostname: điền địa chỉ ip máy cài oracle database –> nếu cài trên máy localhost thì đặt địa chỉ ip tĩnh.
Port: 1521 –> đây là cổng mặc định khi cài oracle database
SID: là thông tin lúc đầu cài tạo ra.
Sau đó ấn vào test: Chỗ mình khoảng vàng hiện status: Success là ok.

Tạo username trong oracle database
Tạo username trong oracle database

Ấn connect để login vào database oracle với quyền quản trị. Giao diện hiện ra như sau.

Tạo username trong oracle database

Tạo user trong Oracle Database 18.3c

Click chuột phải vào Other Users. Chọn create User name…Giao diện form hiện ra như ảnh.
Phần user name: tên muốn đặt chú ý phải có tiền tố c## đứng trước nếu không sẽ bị lỗi.
new password: điền mật khẩu bạn muốn
Confirm password: điền lại mật khẩu.

Các phần cài đặt và phân quyền:
Password Expired: user phải thay đổi pass ở lần đăng nhập tiếp theo
Operating System User: Nếu tích thì là user hệ thống
Account is locker: nếu tích thì user bị khóa
Edition Enabled:
Phần Default tablespace: tùy nhu cầu cấu hình phân quyền mà bạn chọn cho hợp lý.
Còn các tab Granted Roles / System Privileges / Quotas / Chúng ta có thể chuyển sang để tích chọn phân quyền theo ý bạn. Ngoài ra tab SQL thể hiện câu lệnh tạo user.

Sau khi chọn xong ấn Apply. Có thông báo Successfully processed SQL command là thành công. Chúng ta có thể thoát sqldeveloper xong login lại với tài khoản vừa tạo xem được không nhé.

Tạo user name trong oracle database
Tạo username trong oracle database

nếu bạn muốn tham khảo cách tạo một cơ sở dữ liệu trong database oracle thì tham khảo tại đây nhé. Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Oracle Database 18.3c.

Nếu gặp lỗi hoặc vấn đề khó khăn nào, hãy comment cho mình biết nhé.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *