Cách cài đặt wordpress lên hosting có cpanel và không hỗ trợ ssh.

Cách cài đặt wordpress lên hosting

Chào các bạn, hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn cách cài đặt wordpress lên hosting có cpanel. Khi mua gói hosting thì nhà cung cấp sẽ gửi thông tin đăng nhập quản lý hosting. Hosting của mình có giao diện như ảnh.

Ảnh cpanel của hosting
Ảnh cpanel của hosting.

Với hosting thì nhà cung cấp đã cài sẵn cho chúng ta webserver apache, PHP server, cơ sở dữ liệu MySQL. Ok, giờ chúng ta sẽ làm theo các bước để có thể cài đặt được wordpress lên hosting.

Trước hết, chúng ta phải tải về wordpress bản tiếng Việt tại đây.

Bước 1: Tạo 1 cơ sở dữ liệu cho wordpress sử dụng.

Cùng giống như cài đặt wordpress trên localhost, chúng ta sẽ vào mục Account Manager / MySQL Management Chọn Create new Database. Nhập tên vào ô Database Name, Database User tích chọn vào Same as database name,  Nhập password vào ô Database PassWord sau đó ấn nút Create Database. Chúng ta phải nhớ các thông tin này để thuận tiện cho bước 2 cài đặt WordPress lên hosting.

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL trong cpanel
Tạo cơ sở dữ liệu MySQL trong cpanel

Bước 2: Upload mã nguồn WordPress lên hosting.

  •   Tạo 1 file zip nén các file và thư mục của mã nguồn wordpress đã được download về như ảnh.
tạo file .zip để upload mã nguồn wordpress
tạo file .zip để upload mã nguồn wordpress
  • Vào cpanel, Vào mục System Info & File chọn File Manager, sau đó chọn đến thư mục public_html hoặc một số cpanel là thư mục www. Upload file mã nguồn .zip chúng ta đã tạo ở trên. Quá trình upload thành công. Rê chuột lên file .zip vừa upload và chọn Extract. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc upload mã nguồn.

Bước 3. Cài đặt và cấu hình wordpress.

Rê chuột lên  file wp-config-sample.php trong thư mục public_html hoặc một số cpanel là thư mục www chọn rename  thành wp-config.php. Rê chuột lên file file wp-config.php vừa đổi tên chọn Editer sửa một số thông tin về database tạo ở bước 1:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** Tên database chúng ta tạo ở bước 1*/
define( ‘DB_NAME’, ‘Tên cơ sở dữ liệu’ );
/** Tên quản trị cơ sở dữ liệu*/
define( ‘DB_USER’, ‘tên user’ );
/** Mật khẩu cho cơ sở dữ liệu, chúng ta để rỗng */
define( ‘DB_PASSWORD’, ‘mật khẩu’ );
/** MySQL hostname */
define( ‘DB_HOST’, ‘localhost’ );
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( ‘DB_CHARSET’, ‘utf8’ );
/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define( ‘DB_COLLATE’, ” );
Sau khi chỉnh sửa xong thì các bạn có thể lưu lại. Mở trình duyệt gõ: Tên miền hoặc ip của hosting
Giao diện trang web hiển thị như ảnh. Điền các thông tin username, password, email cho người quản trị website của bạn. Sau đó click vào Install WordPress

Sau khi cài đặt, màn hình giao diện login hiện lên là bạn đã cài đặt thành công website bằng wordpress lên hosting. Xin chúc mừng bạn.

Hãy đừng ngần ngại comment vào bài viết thông báo cho mình biết bạn gặp khó khăn hay lỗi gì trong quá trình cài đặt nhé.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *